Få det iorden!

Få det iorden!

Lemken Produkter

LEMKEN er en ledende internasjonal produsent av landbruksredskap til jordarbeiding, såing og plantebeskyttelse. Et tett samarbeid med bønder og entrepenører er avgjørende i forbedringer og utvikling av nye produkter.

LEMKEN er redskap av høyeste kvalitet. Produksjonen er fundamentert ved bruk av beste kvalitetsstål og de mest moderne produksjonsmetoder. Resultatet er redskap som gjenspeiler ønsker fra kunder, enten de brukes alene eller i kombinasjoner. Noe som igjen gir fleksibele løsninger under de mest varierende bruksområder.