Få det iorden!

Få det iorden!

Teagle Tomahawk

37 år med halmsnittere.

Tomahawk selvlastende balleriver / snittere for ensilage og halm, rund eller firkantball. Sprer halm inntil 22 meter, og fordeler ensilage direkte på förbrettet. Hydraulisk vribar utblåsning på 280 grader. Den massive rotoren med «cross beater» funksjon og et stort antall kviner gir et godt snittet materiale. Levers som 3pkt montert eller slep.

For mer info: www.teagle.co.uk/en-gb/